Efter besöket

Följ de hemgångsråd du fått av din veterinär. Skulle din häst försämras på något vis, tveka inte att kontakta oss på kliniken.

Akutfall

Vid akuta fall utanför våra öppettider, kontakta ett jouröppet djursjukhus eller distriktsveterinär:
Distriktsveterinärerna Rimbo: 010-122 88 40
Distriktsveterinärerna Vårsta: 010- 122 88 60
Mälaren Hästklinik Sigtuna: 08-592 540 10
Specialisthästsjukhuset Strömsholm: 0220-452 00
Universitetsdjursjukhuset Uppsala: 018-67 29 50